1507 TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

Programın Amacı

KOBİ'ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ'leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin geri ödemesiz hibe olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yatırım Destek Miktarı

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe

Destek Üst Limiti ve Oranı: 500.000-TL 'lik toplam bütçenin 375.000 TL si desteklenmektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Programda uygulanan proje destek süresi

Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Programa Başvuru Zamanı

Yılın her ay Programa başvuru yapılabilir.

Programa kimler başvurabilir?

KOBİ Statüsündeki (250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL'den az olan) bütün işletmeler başvurabilir. Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.

Programda Desteklenecek Giderler

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

a) Personel giderleri.

b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f) Malzeme ve sarf giderleri.                                                   

Boğaziçi Proje Danışmanlık Tüm Hakları Saklıdır. © 2007