BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

2012 KIRSAL KALKINMA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ PROGRAMI (7. ETAP)

SON BAŞVURU TARİHİ: 2 Kasım 2012 Tüm Türkiye'de uygulanır.(81 il)

Kimler Başvurabilir?*

1. Gerçek kişiler,

2. Tüzel Kişiler (Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler)

3. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.

*Tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım yapmak şartıyla başvurabilir.

Proje Kaynaklarından Hangi Giderler Karşılanabilir?

1. İnşaat işleri alım giderlerine,

2. Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

Yatırımın Destek Miktarı Ne kadardır?

Proje toplam tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

Proje tutarı Tüzel kişi başvuru tekliflerinde 600.000 TL 'yi , Gerçek kişi başvuruları için ise 150.000 TL'yi geçemez. Proje bütçesi KDV hariçtir.

Yatırım Konuları Nelerdir?

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

3- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

4- Çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları,

5- Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,

6- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, (Hayvan alımı hariç)

8- Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.                                                   

Boğaziçi Proje Danışmanlık Tüm Hakları Saklıdır. © 2007