1501 TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
( KOBİ VE BÜYÜK İŞLETMELER)


BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

Hangi illerde uygulanmaktadır?
Tüm Türkiye’de geçerlidir.

Programın amacı nedir?
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Yatırım destek miktarı ne kadardır?

 • Destek Tipi: Geri ödemesiz hibe
 • Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı başlığı altında %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Proje bütçesi büyüklüğü sınırlı değildir.

Kimler faydalanabilir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir. Ancak Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.

Ne tür projeler desteklenmektedir?
Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir:

  • Ar-ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir.
  • Kavram geliştirme,
  • teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
  • geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,
  • tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,
  • prototip üretimi,pilot tesisin kurulması,
  • deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
  • satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.


                                                   

Boğaziçi Proje Danışmanlık Tüm Hakları Saklıdır. © 2007